Örneklerle Linux’ta Cat Komutu Nasıl Kullanılır

Merhabalar,

 

cat komutu, Linux’ta en yaygın kullanılan komutlardan biridir. cat komutunun adı, dosyaları birleştirme işlevinden gelir. Dosya içeriğini standart çıktıya okuyabilir, birleştirebilir ve yazabilir. Dosya belirtilmezse veya girdi dosyası adı tek bir kısa çizgi (-) olarak belirtilirse, standart girdiden okur.

 

cat en yaygın olarak bir veya birden fazla metin dosyasının içeriğini görüntülemek, bir dosyanın içeriğini başka bir dosyanın sonuna ekleyerek dosyaları birleştirmek ve yeni dosyalar oluşturmak için kullanılır.

 

Bu yazımızda sizlere pratik örnekler üzerinden cat komutunun nasıl kullanılacağını göstereceğiz.

 

cat Komut Söz dizimi

 

cat komutunun nasıl kullanılacağına geçmeden önce, temel sözdizimini gözden geçirerek başlayalım.

 

cat yardımcı program ifadeleri aşağıdaki formu alır:

cat [Parametreler] [Dosya-Adı]

Dosya İçeriğini Görüntüleme

 

cat komutunun en temel ve yaygın kullanımı dosyaların içeriğini okumaktır.

 

Örneğin, aşağıdaki komut terminaldeki  dosyasının içeriğini görüntüler

cat  3.txt

 

Dosya İçeriğini Yönlendir:

Çıktıyı stdout’a (ekranda) göstermek yerine bir dosyaya yönlendirebilirsiniz.

Aşağıdaki komut, (>) operatörünü kullanarak 3.txt içeriğini 2.txt dosyasına kopyalayacaktır

cat 3.txt > 2.txt

 

2.txt dosyası yoksa, komut onu oluşturacaktır. Aksi takdirde, dosyanın üzerine yazacaktır.

cat 2.txt >> 3.txt

Daha önce olduğu gibi, dosya mevcut değilse oluşturulacaktır.Şimdi yukarıda ki komutta 2.txt in içeriği 3.txt ekleniyor. >> parametresi  kullanılarak 3.txt içindeki  mevcut veriler silinmiyor sadece  ekleme yapılıyor.Eğer ki sadece >  parametresi kullanılırsa  3.txt içindeki mevcut veriler silinir.

 

Satır Numaralarını Yazdır:

Satır numaralarına sahip bir dosyanın içeriğini görüntülemek için, -n seçeneğiyle cat öğesini çağırın:

cat -n 5.txt

 

Tekrarlanan Boş Satırları Bastır

 

Tekrarlanan boş çıktı satırlarını atlamak için -s seçeneğini kullanın:

cat -s 5.txt

 

 

TAB karakterlerini göster:

-T seçeneği, sekmeler ve boşluklar arasında görsel olarak ayrım yapmanızı sağlar.

cat -T /etc/hosts

 

SEKME karakterleri ^I olarak gösterilecektir.

 

Satır Sonunu Görüntüle:

Görünmez satır sonu karakterini görüntülemek için -e argümanını kullanın:

cat -e 2.txt

Satır sonları $ olarak görüntülenecektir.

 

Dosyaları Birleştirme:

 

cat komutuna argüman olarak iki veya daha fazla dosya adı iletildiğinde, dosyaların içeriği birleştirilir. cat, dosyaları argümanlarında verilen sırayla okur ve dosyanın içeriğini aynı sırayla görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki komut 2.txt ve 3.txt içeriğini okuyacak ve sonucu terminalde gösterecektir:

cat 2.txt 3.txt

 

İki veya daha fazla metin dosyasını birleştirebilir ve bir dosyaya yazabilirsiniz.

Aşağıdaki komut, 2.txt ve 3.txt içeriklerini birleştirir ve (>) operatörünü kullanarak bunları yeni bir 6.txt dosyasına yazar:

cat 2.txt 3.txt  > 6.txt

 

 

6.txt dosyası yoksa, komut onu oluşturacaktır. Aksi takdirde, dosyanın üzerine yazacaktır.

(>>) operatörünü kullanmak için 2.txt ve 3.txt içeriğini birleştirmek ve sonucu 7.txt’ye eklemek için:

cat 2.txt 3.txt >> 7.txt

Dosya mevcut değilse, oluşturulacaktır.

Dosyaları cat ile birleştirirken, önceki bölümde gösterilenlerle aynı argümanları kullanabilirsiniz.

 

Dosya Oluşturma:

Cat ile küçük dosyalar oluşturmak genellikle nano , Vim, Sublime-Text veya Visual Studio Code gibi bir metin düzenleyiciyi açmaktan daha kolaydır.

Yeni bir dosya oluşturmak için cat komutunu ve ardından yeniden yönlendirme operatörünü (>) ve oluşturmak istediğiniz dosyanın adını kullanın. Enter’a basın, metni yazın ve işiniz bittiğinde dosyayı kaydetmek için CRTL+D’ye basın.

Aşağıdaki örnekte 8.txt adında yeni bir dosya oluşturuyoruz:

cat >  8.txt

8.txt adlı bir dosya varsa, üzerine yazılır. Çıktıyı mevcut bir dosyaya eklemek için ‘>>’ operatörünü kullanın.

 

Bu eğitim yazımızın sonuna geldik.Umarım sizler için faydalı olur.

 

 

 

Bu eğiticiye oy ver
[Total: 4 Average: 5]
Firat CANOĞLU TAĞ