Örneklerle Linux’ta Du Komutu Nasıl Kullanılır

Merhabalar,

 

Disk Usage (Disk kullanımı)` nın kısaltması olan Du komutu, verilen dosyalar veya dizinler tarafından kullanılan tahmini disk alanı miktarını bildirir. Büyük miktarda disk alanı kaplayan dosya ve dizinleri bulmak için pratik olarak kullanışlıdır.

 

Du komutu nasıl kullanılır:

Du komutunun genel söz dizimi aşağıdaki gibidir.

du [OPTIONS]... FILE...

 

Verilen dosya bilgisi  bir dizinse du, o dizindeki her dosyanın ve alt dizinin disk kullanımını özetleyecektir. Eğer dosya belirtilmezse du, geçerli çalışma dizininin disk kullanımını bildirir.

Herhangi bir seçenek olmadan yürütüldüğünde du, verilen dosyanın veya dizinin ve alt dizinlerinin her birinin disk kullanımını bayt cinsinden görüntüler.

du CMP/

 

Ayrıca, du komutuna argüman olarak birden çok dosya ve dizini iletebiliriz.

du CMP/ HEAD/ CURL/

 

du DOSYA.jpeg DOSYA2.jpeg DOSYA3.jpeg

 

Eğer izniniz olmayan bir dosya veya dizinde du komutunu çalıştırırsak, “du: dizini okuyamıyor” gibi bir şey alırsınız. Bu durumda, du komutunu sudo ile hazırlamanız gerekir.

du komutu ile kullanabileceğimiz bir çok seçeneğe sahip, biz sadece en sık kullanılanları özetleyeceğiz.

 

-a seçeneği du dizindeki her dosyanın disk alanı kullanımını rapor etmesini söyler.

du -a CMP/

 

 

Genellikle, yalnızca verilen dizinin kapladığı alanı insan tarafından okunabilir bir biçimde görüntülemek istiyorsak. Bunu yapmak için -h seçeneğini kullanabiliriz.Aşağıda da görüldüğü gibi .Boyutları Bayt, Kilobayt, Megabayt, Gigabayt vb. olarak görebileceğiniz anlamına gelir.

 du -h CMP/

 

Alt dizinler için değil, yalnızca belirtilen dizinin toplam boyutunu bildirmek için -s seçeneğini kullanın.Bu seçenek ile boyut özetini görüntüleyebiliriz.

du -s -h CMP/

 

 

 

-c seçeneği du’ya genel toplam boyutu öğrenebiliriz. Bu seçenek , iki veya daha fazla dizinin birleşik boyutunu almak istediğinizde kullanışlıdır.

du -c -h CMP/

 

 

Alt dizinlerin disk kullanımını görüntülemek istiyorsanız –max-depth seçeneğini kullanın ve alt dizinlerin seviyesini belirtin. Örneğin, kullanacağınız birinci düzey dizinler hakkında bir rapor almak için.Biraz daha konuyu açalım ne demek bu –max-depth için 1 yazdığımızda CMP nin 1 alt dizinine inilecek sadece  CMP/AAA dizinin boyutu gözükecek.AAA klasörünün genel toplam 11M.

 

du -c -h --max-depth=1 CMP/

 

 

Şimdi –max-depth  değerini 2 yapalım. /CMP/AAA/LINUX/ klasörünün boyutunu ayrıca gösteriyor (5,1M)

du -c -h --max-depth=2 CMP/

 

 

du yardımcı programının varsayılan davranışı, dizin veya dosya tarafından kullanılan disk alanını yeniden oluşturmaktır. Bir dosyanın görünen boyutunu bulmak için –apparent-size anahtarını kullanın. Bir dosyanın “görünen boyutu”, dosyada gerçekte ne kadar veri olduğudur.

du -sh --apparent-size CMP/

 

 

du ayrıca kabuk desenini kullanmanıza izin verir. Örneğin, ana dizininizde “C” ile başlayan tüm dizinlerin boyutunu almak için aşağıdaki komutu çalıştırabiliriz.

du -csh  C*

 

 

Du’yu Diğer Komutlarla Kullanmak:

Du komutu,Diğer komutlarla birleştirilebilir.Bununla ilgili bir örnek yapalım.

Örneğin, /Desktop dizini içindeki en büyük 4 dizini yazdırmak için, dizinleri boyutlarına göre sıralamak için du çıktısını sort komutuna iletirsiniz ve ardından çıktıyı yalnızca ilk 4 dizini yazdıracak olan head komutuna yönlendirebiliriz.

sudo du -h Desktop/ | sort -rh | head -4

 

 

Bu eğitim yazımızında sonuna geldik.Umarım sizler için faydalı olur.

 

 

Bu eğiticiye oy ver
[Total: 2 Average: 5]
Firat CANOĞLU TAĞ