Örneklerle Linux’ta tar Komutu Nasıl Kullanılır

Merhabalar,

Linux ‘tar’, tape arşivi anlamına gelir, Arşiv oluşturmak ve Arşiv dosyalarını çıkarmak için kullanılır. Linux’ta tar komutu, Linux’ta arşivleme işlevi sağlayan önemli komutlardan biridir. Sıkıştırılmış veya sıkıştırılmamış Arşiv dosyaları oluşturmak ve ayrıca bunları korumak ve değiştirmek için Linux tar komutunu kullanabiliriz.

tar [seçenekler] [arşiv dosyası] [arşivlenecek dosya veya dizin] 

Seçenekler:

-c : Arşiv Oluşturur.

-x : Arşivi çıkarın

-f : verilen dosya adıyla arşiv oluşturur

-t : arşivlenmiş dosyadaki dosyaları görüntüler veya listeler

-u : arşivler ve mevcut bir arşiv dosyasına ekler

-v : Ayrıntılı Bilgileri görüntüler

-A : Arşiv dosyalarını birleştirir

-z : zip, gzip kullanarak tar dosyası oluşturan tar komutuna söyler

-j : arşiv tar dosyasını tbzip kullanarak filtreleyin

-W : Bir arşiv dosyasını doğrulayın

-r : zaten var olan .tar dosyasındaki dosyayı veya dizini güncelleyin veya ekleyin

 

Arşiv dosyası nedir?

Arşiv dosyası, meta verilerle birlikte bir veya daha fazla dosyadan oluşan bir dosyadır. Arşiv dosyaları, daha kolay taşınabilirlik ve depolama için birden çok veri dosyasını tek bir dosyada toplamak veya daha az depolama alanı kullanmak için dosyaları sıkıştırmak için kullanılır.

1) -cvf seçeneğini kullanarak sıkıştırılmamış bir tar Arşivi oluşturma: Bu komut, geçerli dizindeki tüm .odt dosyalarının Arşivi olan file.tar adında bir tar dosyası oluşturur.

 

tar cvf datalinux.tar *.odt

 

2.) -xvf seçeneğini kullanarak dosyaları Arşiv’den çıkarma: Bu komut, dosyaları Arşivlerden çıkarır.

tar xvf datalinux.tar

 

3) -z seçeneğini kullanarak tar Arşivi üzerinde gzip sıkıştırması: Bu komut, .odt dosyalarının Arşivi olan file.tar.gz adında bir tar dosyası oluşturur.

tar cvzf  datalinux.tar.gz *.odt

 

4.) Bir gzip tar Arşivi *.tar.gz seçeneğini -xvzf kullanarak çıkarma : Bu komut, dosyaları tar arşivlenmiş file.tar.gz dosyalarından çıkarır.

tar xvzf datalinux.tar.gz

 

 

5.) Linux’ta -j seçeneğini kullanarak sıkıştırılmış tar arşiv dosyası oluşturma: Bu komut, arşiv dosyasını gzip boyutundan daha küçük sıkıştırır ve oluşturur. Hem sıkıştırma hem de sıkıştırmayı açma, gzip’ten daha fazla zaman alır.

tar cvfj  linuxdata.tar.tbz  *.odt

 

6.) Linux’ta tek tar dosyasını veya belirtilen dizini açın : Bu komut, -C seçeneğini kullanarak dosyaların nereye açılacağını belirtebiliriz.
tar xvf datalinux.tar -C /home/firatcanoglu/Desktop/linux/1
7. ) Linux’ta birden çok .tar, .tar.gz, .tar.tbz dosyasının  içinden belirli bir dosyayı çıkartmak : Bu komut tar, tar.gz ve tar.tbz arşiv dosyasından içinde  sadece belirttiğimiz dosyaların dışarı çıkartılmasını sağlayabilir.
örnek 1:
tar xvf datalinux.tar "deneme1.odt" "deneme2.odt"
örnek 2:
tar zxvf  datalinux.tar.gz  "deneme1.odt"  "deneme2.odt"
örnek 3:
tar jxvf datalinux.tar.tbz "deneme1.odt" "deneme2.odt"
8. Linux’ta mevcut tar, tar.gz, tar.tbz dosyasının boyutunu kontrol edin : Aşağıdaki komut, arşiv dosyasının boyutunu Kilobayt(KB) olarak gösterecektir.
tar czf datalinux.tar | wc v
Umarım bu yazı sizler için faydalı olur.
Bu eğiticiye oy ver
[Total: 1 Average: 5]
Firat CANOĞLU TAĞ