Ubuntu Server 20.4 üzerine LEMP Stack Kurulumu

Bu eğitim size LEMP yığınının (Nginx, MariaDB ve PHP7.4) Ubuntu 20.04’e nasıl kurulacağını gösterecektir. Yazılım yığını, birlikte paketlenmiş bir dizi yazılım aracıdır. LEMP, tümü açık kaynaklı ve kullanımı ücretsiz olan Linux, Nginx (Engine-X), MariaDB / MySQL ve PHP’nin kısaltmasıdır. Dinamik web sitelerine ve web uygulamalarına güç veren en yaygın yazılım yığınıdır. Linux işletim sistemidir; Nginx web sunucusudur; MariaDB / MySQL, veritabanı sunucusudur ve PHP, dinamik web sayfaları oluşturmaktan sorumlu sunucu tarafı kodlama dilidir.

sudo apt update ve sudo apt upgrade kullanıyoruz. 

 

ffff

sudo apt install nginx

a

sudo systemctl start nginx
sudo systemctl status nginx

aa

● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2020-04-10 14:11:43 UTC; 3s ago Docs: man:nginx(8) Process: 8533 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 8545 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 8549 (nginx) Tasks: 3 (limit: 9451) Memory: 3.9M CGroup: /system.slice/nginx.service ├─8549 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; ├─8550 nginx: worker process └─8551 nginx: worker process

aaa

nginx -v

aaa

nginx version: nginx/1.18.0 (Ubuntu)

 

sudo apt install nginx
sudo apt install nginx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu eğiticiye oy ver
[Total: 3 Average: 5]
Firat CANOĞLU TAĞ